AktualnościO nasReferencjeUsługiKontakt
   
 

Aktualności.


Analiza techniczno-ekonomiczna w zakresie potrzeb cieplnych i elektrycznych Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach przy ul. Ceglanej 35

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji "Analizy techniczno-ekonomicznej w zakresie potrzeb cieplnych i elektrycznych oraz sposobów modernizacji posiadanych układów i źródeł energetycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach przy ul. Ceglanej 35". Przedmiotem analizy jest przeprowadzenie kompleksowej oceny w zakresie obecnego i prognozowanego zapotrzebowania Szpitala na energię cieplną i elektryczną oraz kierunki i sposoby modernizacji posiadanych układów i źródeł energetycznych. W ramach analizy prowadzona jest wariantowa optymalizacja sposobu zasilania obiektów i układów technologicznych Szpitala w ciepło, w tym z uwzględnieniem zmiany źródeł ciepła, zastosowania układów kogeneracyjnych, czy technologii wykorzystujących energię odnawialną, optymalizacja oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego, optymalizacja systemu zasilania w energię elektryczną w tym z zastosowaniem technologii OZE do produkcji energii elektrycznej. Projekt realizujemy wspólnie z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.


Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Miast i Gmin

Obecnie współpracujemy z kilkoma Gminami w zakresie realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Realizacja projektów umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza oraz gospodarki energetycznej w gminach. Dokumenty nakreślają działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia udziału energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektów obejmie swoim zakresem również tworzenie baz danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektów. Więcej o naszych Planach na stronie internetowej e-pgn.pl...


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Obecnie współpracujemy z Miastem Racibórz w zakresie realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz aktualizacji "Założen do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną I paliwa gazowe". Gmina na realizację Planu uzyskała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katwicach. Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Raciborzu. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. PGN nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, bazy zarzadzania energią w budynkach użyteczności publiczej, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu. Więcej o PGN Racibórz...


Prace analityczne na potrzeby realizacji Informatycznej Platformy Transferu i Komercjalizacji Technologii

Projekt polegający na przeprowadzeniu prac analitycznych niezbędnych do realizacji Informatycznej Platformy Transferu i Komercjalizacji Technologii realizowanej na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy, obejmująca przygotowanie algorytmów obliczeniowych oraz przykładów obliczeniowych dla czterech typów budynków (jednorodzinnego, wielorodzinnego, użyteczności publicznej i przedsiębiorstwa).


Wsparcie eksperckie w ramach Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF).

Program PolSEFF kieruje swoją ofertę do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Nasza rola we współpracy z Programem polegająca na ocenie finansowanych projektów pod kątem uzyskiwanych oszczędności energii. Więcej o programie PolSEFF...


Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz

Po opracowaniu w 2012 r. Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Racibórz na lata 2013 - 2015, a następnie aktualizacji tego programu na potrzeby programu KAWKA, po raz kolejny, przyjemność współpracować z miastem Racibórz. Tym razem współpraca polega na opracowaniu nowego "Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz" obejmującego perspektywę 2016 - 2018.


Aktualizacja projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory (PZE).

Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory. Realizacja zadania obejmuje zakres określony w Ustawie Prawo Energetyczne.


Audyty energetyczne i audyty efektywności.

Na bieżąco zajmujemy się opracowywaniem audytów energetycznych, audytów efektywności ekologicznej i audytów efektywności energetycznej. W ostatnim czasie wykonaliśmy lub nadal wykonujemy opracowania:

  • Audyt energetyczny przemysłowy zakładu w Tychach przedsiębiorstwa MAFLOW należącego do GRUPY BORYSZEW S.A. - zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na potrzeby Programu "Efektywne Wykorzystanie Energii"
  • Audyt energetyczny przemysłowy 3 zakładów przedsiębiorstwa TRAC TEC S.A. - zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na potrzeby Programu "Efektywne Wykorzystanie Energii"
  • Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tarnowskich Górach,
  • Audyt energetyczny budynków Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2,
  • Audyty energetyczne budynków siedmiu Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych i Wojewódzkiej Stacji Sanitrano Epidemiologicznej w Katowicach,
  • Audyt energetyczny budynku Domu Kultury w Kaletach,
  • i inne.

Więcej na temat zakończonych projektów ...