AktualnościO nasReferencjeUsługiKontakt
AUDYTY ENERGETYCZNE
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
ANALIZY OZE
PLANOWANIE ENERGETYCZNE
PROGRAMY OGRANICZANIA EMISJI
PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
BADANIE SZCZELNOŚCI BUDYNKU
   
 

Audyty i analizy efektywności energetycznej.Od przeszło dziesięciu lat wykonujemy audyty energetyczne spełniające wymagania wszystkich instytucji finansujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i efektywności energetycznej. Od audytów budynkowych, poprzez audyty wybranych procesów i usług energetycznych (oświetleniowe, sieci ciepłownicze) aż po złożone, obejmujące w sposób kompleksowy audyty przemysłowe przedsiębiorstw.

Wykonujemy audyty każdego rodzaju obiektów, m.in.:

 • budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
 • budynków użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, budynki straży pożarnej, urzędy, inne,
 • budynków służby zdrowia: szpitale, przychodnie, obiekty SANEPIDu,
 • budynków kultury i sportu: domy kultury, hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony zimowe, baseny,
 • budynków uczelni wyższych: budynki dydaktyczne, audytoryjne, laboratoria, inne,
 • budynków sakralnych: kościoły, plebanie,
 • budynków usług i produkcji: biurowce, hale produkcyjne, warsztaty, budynki socjalne,
 • procesów energetycznych w zakładach produkcyjnych,
 • audyty systemów oświetleniowych,
 • audyty źródeł ciepła,
 • audyty sieci cieplnych,
 • audyty uproszczone budynków do finansowania termomodernizacji z Banku Ochrony Środowiska,
 • audyty remontowe,
 • i inne.

Wykonane przez nas audyty były podstawą do uzyskania środków na inwestycje ze źródeł finansowych krajowych i zagranicznych, w tym m.in.:

 • wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • środków w ramach funkcjonowania Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (potocznie znanych jako fundusze norweskie),
 • w ramach Systemu Zielonych Inwestycji - GIS,
 • Funduszu Termomodernizacji I Remontów (BGK),
 • i innych.

Oferujemy również usługę opracowania audytów energetycznych przedsiębiorstw objętych dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Wsparcia przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” Część 1) „Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa"

Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie.Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny ?

 • Podstawa do podjęcia przez Inwestora decyzji o celowości działań modernizacyjnych – informacja o możliwych do zrealizowania przedsięwzięciach, ich kosztach i efektywności ekonomicznej.
 • Koncepcja techniczna dla realizacji przedsięwzięć – wytyczne do projektowania.
 • Podstawa do ubiegania się o finansowanie zewnętrzne projektów - dotacje, pożyczki z funduszy środowiskowych, białe certyfikaty.
 • Podstawa do optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii: zmiany taryf, mocy zamówionej, sprzedawcy energii elektrycznej, układu pomiarowego, mocy biernej itp. …  

Standard wykonania audytu

Audyty energetyczne wykonywane są w zależności od potrzeb w formie:

 • wymaganej przez Inwestora,
 • instytucje finansujące np.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • zgodniej z wymogami prawa,
 • uwzględniającej zalecenia normy PN-EN ISO 50001:2012 Systemy zarządzania energią,
 • określającej efekty ekonomiczne proponowanych działań modernizacyjnych,
 • obejmującej obliczenie efektu ekologicznego określającego obniżenie emisji CO2 według danych przyjętych do raportowania we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz, jeżeli jest to zasadne oszacowanie wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego obniżenia emisji DGC.

Oferowany zakres audytu energetycznego dla przedsiębiorstwa

Audyt może dotyczyć całej gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie (audyt bilansowy) lub jej wybranych elementów np.: kotłownia, instalacja sprężonego powietrza. Audyt może obejmować następujący zakres analiz, dotyczących:

 • infrastruktury budowlanej przedsiębiorstwa,
 • źródeł ciepła, układów do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.
 • wewnętrznych sieci ciepłowniczych i instalacji grzewczych,
 • odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, gruntowe wymienniki ciepła współpracujące z instalacją wentylacyjną, pompy ciepła,
 • wykorzystania ciepła odpadowego,
 • systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • elektrycznych układów napędowych,
 • systemów oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
 • układów sprężonego powietrza,
 • oceny kontraktowania dostaw energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła.

oraz pomiary: elektryczne w instalacjach niskiego napięcia, pomiary i rejestracja temperatur, badania termowizyjne, detekcja wycieków sprężonego powietrza, pomiar zużycia sprężonego powietrza.

zobacz  ulotkę...